Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Podpisanie umowy na remont drogi w Stróży-Kolonii ul. Słoneczna z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.

W dniu 23.11.2023 roku została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 108377L
w miejscowości w Stróża – Kolonia ul. Słoneczna na odcinku 999 m” w wysokości 50% wartości projektu na kwotę 531 926,48 zł. Całkowita wartość zadania 1 063 852,97zł.

W dniu 29.12.2023 roku podpisano aneks do umowy dotyczący aktualizacji kwot po wyłonieniu Wykonawcy do realizacji zadania w wyniku przetargu.

Dofinansowanie wynosi 393 860,27zł. Całkowita wartość zadania 787 720,54zł

Zakres projektu obejmuje remont drogi w miejscowości w Stróża-Kolonia ul. Słoneczna na odcinku 999m: na wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa, montaż nowych progów, poprawa oznakowania.