Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i gospodarka mieniem komunalnym