Czyste Powietrze 2021

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Materiały do pobrania obowiązujące od 03 stycznia 2023 roku.

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

 

Na dzień 29 grudnia 2023 roku z terenu Gminy Kraśnik do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

złożono wnioski o dofinansowanie – 204

zawarto umowy o dofinansowanie –

zrealizowano przedsięwzięcia – 102

kwota wypłaconych dotacji – 2 350 900,13

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Kraśnik uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Dwa razy w tygodniu w każdą środę w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 15:00 Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/orazhttp://czystepowietrze.gov.pl/.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacja: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Program priorytetowy Czyste Powietrzaprogram priorytetowy

Załącznik nr 1 do programu łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do programukoszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania

Załącznik nr 2a do programu koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Czyste-Powietrze-program-priorytetowy-NFOSiGW-1.pdf

Dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Czyste Powietrze program priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programu łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programu koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programu koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

 

Materiały do pobrania obowiązujące od 25 stycznia 2022 roku.

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Kraśnik.

Zachęcamy do korzystania z punktu !!!