Kategoria: Ogłoszenia

herb kraśnik

I N F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonych w Stróży – Kolonii, gm. Kraśnik, przeznaczonych do wydzierżawienia   Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia...