Kategoria: Menu O gminie

herb kraśnik

Wybory Samorządowe 2018

I. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim pobierz.pdf II....

herb kraśnik

GOPS OGŁOSZENIA

 PODPROGRAM 2017 – efekty   1.W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul....

Dziedzictwo kulturowe

Jednym z elementów współtworzących środowisko człowieka są zasoby dziedzictwa kulturowego, rozumiane jako trwałe elementy zagospodarowania obszaru, bądź struktury przestrzenne o walorach historycznych, zabytkowych, artystycznych czy estetycznych. Na wyróżnienie zasługuje kaplica p.w....

Pomniki

SŁODKÓW TRZECI      Przy drodze wiodącej przez wieś, otoczony metalowym ogrodzeniem znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców wsi poległych w latach 1939-1944r.   zdj. początek lat 70-tych  zdjęcie współczesne  Jest to...

slodkow trzeci kurhan1

Cmentarze

Biorąc pod uwagę fakt, że tereny gminy obsługiwane były przez parafię w Kraśniku brak jest tutaj historycznego cmentarza rzymsko-katolickiego. Z chwilą wybudowania kaplicy w Stróży, funkcję taką pełnił teren cmentarza...

Zabytkowy drzewostan

  zdj. Aleja brzozowa Zabytkowy drzewostan występujący na terenie gminy związany jest przede wszystkim z założeniem dworskim we wsi Stróża-Kolonia: -aleja prowadząca nad stawy, -teren wokół kaplicy z pomnikiem przyrody...