Autor: d.kasperek

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenu lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębu Budzyń.

INFORMACJA

Informacja o dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji.