Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku”

Z treścią dokumentu można zapoznać się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik (pok. nr 13, I piętro) lub  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Kraśnik.

Z Programem można zapoznać się przez okres 21 dni, tj. w dniach od 20.10.2023 r. do 10.11.2023 r.

Może Ci się również spodoba