Projekt dotyczący uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik – wyłożenie

herb kraśnik

Projekt dotyczący uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik – wyłożenie

Dokumenty źródłowe:

Projekt uchwały pobierz*pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz*pdf

Załącznik Nr 1 pobierz*pdf

Załącznik Nr 2 pobierz*pdf

Załącznik Nr 3 pobierz*pdf

Załącznik Nr 4 pobierz*pdf

Może Ci się również spodoba