Nabór wniosków o dodatek elektryczny.

Nabór wniosków o dodatek elektryczny.

Informujemy mieszkańców Gminy Kraśnik, że od 01 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku przyjmujemy wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny mogą otrzymać wnioskodawcy, którzy nie posiadają mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz nie otrzymali innych dodatków związanych z ogrzewaniem mieszkań (np. dodatek na węgiel, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: pellet, drewno, gaz LPG, olej). Wnioski mogą składać mieszkańcy, którzy ogrzewają dom piecami akumulacyjnymi, bojlerami elektrycznymi bądź pompami ciepła. Warunkiem przyznania dodatku jest zgłoszenie do CEEB deklaracji z informacją, że w/w urządzenia są głównym źródłem ogrzewania. Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast dla osób, które zużyły ponad 5 000 kWh energii w 2021 roku mogą otrzymać dodatek w wysokości 1500 zł. Zużycie energii ponad 5 000 kWh rocznie należy udokumentować rachunkami.  Wnioski  można składać w Urzędzie Gminy Kraśnik w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.     

Może Ci się również spodoba