Projekt dotyczący uchwalenia MPZP obrębu Budzyń – wyłożenie

Projekt dotyczący uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Kraśnik dla terenu lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębu Budzyń – wyłożenie do publicznego wglądu

pliki źródłowe:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenu lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębu Budzyń – pobierz.pdf

2. Prognoza oddziaływania na środowisko – Kraśnik – fotowoltaika – pobierz.pdf

3. Załącznik nr 1 do uchwały – projekt graficzny MPZP obręb Budzyń – pobierz.pdf

Może Ci się również spodoba