Konsultacje projektu zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik

herb kraśnik

Wójt Gminy Kraśnik informuje o konsultacjach społecznych w sprawie projektu  zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik do 2030 roku”

Cel konsultacji: poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie aktualizowanego dokumentu.

Sposoby udostępnienia dokumentacji:

  • w wersji elektronicznej w formie plików do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kraśnik gminakrasnik.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kraśnik https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=10000003
  • w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 81 884 35 84

Termin konsultacji: Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 26 lipca 2022r. do dnia 17 sierpnia 2022r.

Formularz opinii z dopiskiem „Konsultacje PGN” należy złożyć:

  • Pisemnie na adres: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl

Pliki do pobrania: