Wieloletni Rządowy Program – POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Wieloletni Rządowy Program – POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Gmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pozyskane środki w wysokości 78 425,91 zł zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia, służącego poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży i w Szkole Podstawowej w Kowalinie.

Może Ci się również spodoba