Projekt dotyczący uchwalenia MPZP Gminy Kraśnik obrębu Piaski

Projekt dotyczący uchwalenia MPZP Gminy Kraśnik obrębu Piaski
 
Projekt dotyczący uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Kraśnik dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski – wyłożenie do publicznego wglądu:
1. Projekt pobierz.pdf
2. Załącznik nr 1 pobierz.pdf
3. Załącznik nr 2 pobierz.pdf
4. Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz.pdf

Może Ci się również spodoba