Projekt dotyczący uchwalenia MPZP Gminy Kraśnik obrębu Piaski

 
Projekt dotyczący uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Kraśnik dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski – wyłożenie do publicznego wglądu:
1. Projekt pobierz.pdf
2. Załącznik nr 1 pobierz.pdf
3. Załącznik nr 2 pobierz.pdf
4. Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz.pdf

Może Ci się również spodoba