Nabór zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na zdjęcie i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2022 roku.

Zadanie realizowane będzie częściowo ze środków własnych a częściowo ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na 2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Ilość zrealizowanych wniosków będzie zależna od pozyskanych środków finansowych (decydujące znaczenie ma kolejność zgłoszeń). Nabór wniosków będzie trwał w dniach od 14.03.2022r. do 25.03.2022r.  Zgłoszenia dostarczone do Urzędu Gminy Kraśnik po ww. terminie nie będą ujęte w programie.

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kraśnik – pokój numer  13.

Do składanych dokumentów należy dołączyć:

– potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym wraz z mapą.

 

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia “Regulaminu pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2022 roku”

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2022 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 01 marca 2022 roku – Regulamin pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez Gminę Kraśnik z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2022 roku

 

Druki do pobrania zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 1 marca 2022 roku:

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie pomocy osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2022 roku

Załącznik nr 2 – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej

Załącznik nr 4 – Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Załącznik nr 5 – Oświadczenie