Procedura szacowania strat

Procedura szacowania strat

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

pełne informacje wraz z wzorami formularzy znajdą państwo pod adresem : klinij tuataj

lub

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/459267_procedura-szacowania-strat.html

 

Może Ci się również spodoba