ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2021

herb kraśnik

Z uwagi na zbliżający się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2188 ze zm.), ustalone zostały następujące terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych w 2021 roku :

  • I TERMIN :

od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

  • II TERMIN :

od 2 sierpnia 2021 r.  do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca  2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r.                           o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2001 ze zm.).

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi :

100,00 zł *ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Jednocześnie informuję o terminach wypłat dotacji, które obowiązują w 2021 r.:

  • 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. ( Dz.U. z 2020 r., poz. 2435 ze zm.), wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem :

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego  

Może Ci się również spodoba