Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu do usuwania azbestu

herb kraśnik
 
Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu dokumentu pn: ” Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kraśnik na lata 2019-2032″