COVID – INFORMACJA NA TEMAT OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ SPRAW OBYWATELSKICH W UG KRAŚNIK

JEŚLI MOŻESZ – SKORZYSTAJ Z USŁUG ONLINE
– NIE PRZYCHODŹ DO URZĘDU
! –

Wybrane usługi online dla obywatela dostępne na stronie rządowej www.gov.pl

Dowód osobisty

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych  (usługa online)

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy  (usługa online)

Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony  (usługa online)

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego  (usługa online)

Uzyskaj dowód osobisty  (usługa online)

Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby  (usługa online)

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu  (usługa online)

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód  (usługa online)

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód  (usługa online)

Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód  (usługa online)

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód  (usługa online)

 

Meldunek

Pobierz dokument o zameldowaniu (usługa online)

Wymelduj się z pobytu czasowego

Wymelduj się z pobytu stałego

Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

 

Wybory

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  (usługa online)

Akta stanu cywilnego

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)  (usługa online)

Dziecko

Zgłoś urodzenie dziecka  (usługa online)

Profil zaufany

Załóż profil zaufany (usługa online)

Załóż tymczasowy profil zaufany (usługa online)

 

Inne sprawy

mTożsamość  (usługa online)

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Skorzystaj z aplikacji mobilnych  (usługa online)

Sprawdź, gdzie załatwisz swoją sprawę  (usługa online)

Wyślij pismo ogólne  (usługa online)

Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP  (usługa online)

PESEL

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL  (usługa online)

 

Rejestr Danych Kontaktowych

Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK)  (usługa online)

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)  (usługa online)