I N F O R M A C J A o wykazie 25.08.2020

herb kraśnik

I N F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Stróży – Kolonii, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia.

      Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
https://krasnik.e-bip.eu/ został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik, położonej w miejscowości Stróża – Kolonia, gm. Kraśnik.

     Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dnia 25.08.2020 r. do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Dokumenty źródłowe:

 

1. Zarządzenie Nr 74/20520 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do na okres powyżej 3 lat wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraśnik położonych o obrębie geodezyjnym 0017 pobierz.pdf

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2020 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 12 sierpnia 2020 roku – wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśnik przeznaczonej do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat. pobierz.pdf

 

Wójt Gminy Kraśnik

Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba