Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

herb kraśnik

I N F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Słodkowie Pierwszym, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia.

          Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik

został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik.

     Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dnia 27.07.2020 r. do 17.08.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 – 15.30.

                                                                                                                         

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                    Mirosław Chapski

                                                                                                                                (-)

 

 

Może Ci się również spodoba