Bezpłatna wymiana glikolu w instalacjach solarnych

solary
solary

solary

 

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami  przystępujemy do wymiany płynu solarnego – glikolu w instalacjach solarnych użytkowanych przez mieszkańców Gminy Kraśnik, które zostały zamontowane w ramach projektu
pn:
„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy kraśnik – etap II” w roku 2015.

Prace związane z wymianą glikolu będą wykonywane przez Firmę: FlexiPower Group Sp. Z o.o. Sp.K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice w okresie od 23 czerwca 2020r. do 31 lipca 2020 r.

  • wymiana glikolu jest całkowicie BEZPŁATNA.
  • odmowa udostępnienia instalacji pracownikom serwisu w celu dokonania wymiany glikolu jest jednoznaczna  z rezygnacją z darmowej wymiany

Jednocześnie informujemy, że każdy przychodzący do Państwa pracownik firmy FlexiPower Group musi posiadać imienny identyfikator z pieczątką Urzędu Gminy Kraśnik. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do Urzędu Gminy
w Kraśniku (tel.: 81 826 41 65).

Po zakończeniu  wymiany  otrzymają Państwo do podpisu protokół z wykonania usługi.