30 LAT SAMORZĄDU

BUDZETY
BUDZETY

 

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce wybory  samorządowe. Mieszkańcy miast i gmin wybierali radnych do odrodzonego po 40 latach samorządu terytorialnego. Wybory w 1990 roku do samorządu były wynikiem zmian polityczno – gospodarczych w Polsce w 1989 roku.  Pomimo tak ważnego wydarzenia, jakim były pierwsze demokratyczne wybory frekwencja w Polsce wynosiła jedynie 42 %. Do 2383 rad miast i gmin, spośród ponad 147 tys. kandydatów wybranych zostało prawie 52 tys. radnych. Rady w pierwszych wyborach były liczebniejsze niż w kolejnych wyborach. W gminie Kraśnik wybranych zostało wówczas 22 radnych.

 

          W każdych kolejnych wyborach następowały  zmiany. I tak n.p. w 1994 roku wybranych zostało 20 radnych a w 2002 roku wybrano 15 radnych. Ta liczba radnych utrzymuje się do dzisiaj. W 2002 roku zmiany w wyborach samorządowych były istotniejsze ponieważ po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich wybrano organy wykonawcze t.j. prezydentów, burmistrzów i wójtów. Wcześniej wybory organów wykonawczych organizowały rady miast i gmin.

 

            Po kilku latach reforma samorządowa w powszechnej opinii była jedną z najważniejszych w tym czasie w Polsce. Pod wpływem sukcesów tej reformy  w 1998 roku rząd zdecydował na kolejny etap reorganizacji administracji publicznej poprzez wprowadzenia dwóch kolejnych szczebli samorządowych – powiatowego i regionalnego (wojewódzkiego), który w głównym zakresie prowadzi rozwój regionalny. 

 

            Bez względu na sposób wyboru czy składy liczbowe radnych kierunek działań samorządowych był prawie taki sam: zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców głównie  w zakresie gospodarki komunalnej, oświatowej,  dróg i  mostów. Przez lata ilość zadań dla  samorządu gminnego stale rosła. Na dzisiaj ilość zadań i czynności wykonywanych w urzędzie ocenia się na co najmniej dwukrotnie więcej niż na początku lat dziewięćdziesiątych.

 

            Ilość zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest widoczna i znana mieszkańcom poszczególnych miejscowości. W 1990 roku gminy, szczególnie Polski wschodniej w inwestycjach startowały prawie od zera. Dopiero gminy zaczęły budowę chodników dla pieszych, oświetlenia drogowe, wodociągi, gazociągi. W Polsce zachodniej ta infrastruktura w tym samym czasie była już odnawiana. 

 

            W naszej gminie intensywnie wykonywaliśmy wiele zadań nadrabiając zaległości sprzed prawie pół wieku. Gmina pozyskiwała pieniądze z wszelkich możliwych źródeł, nie gardząc żadną złotówką. Ogromnym plusem w pracy naszej gminy była zgodność działania rad gmin z zarządem gminy, a później od 2002 r. z wójtem. Na pewno były różnice zdań, różne poglądy, opinie, propozycje kierunków rozwoju, ale udawało się osiągnąć porozumienie i realizować zadania. Tych zadań przez te lata było wiele. Nie sposób wszystkiego wymienić. W ciągu ostatnich 30 lat na wszystkie działania prowadzone przez gminę Kraśnik wydatkowano łącznie 400 931 004 złotych.

 

BUDZETY

 

            W 30-letniej działalności gminy brało udział wiele osób. Są osoby, które dzisiaj możemy imiennie wymienić, ale jest wiele osób, które bardzo aktywnie brały udział w pracy w poszczególnych miejscowościach, poświęcając swój czas i siły, a które są anonimowe.

 

            Dla osób, które interesują się demografią i migracją ludności przedstawiamy informacje o  ilości mieszkańców zamieszkujących w naszych miejscowościach w ciągu ostatnich 30 lat:

 

 

 

Wieś

Wg stanu na dzień 4.06.1990

Stan na dzisiaj

 

Ogółem mieszkańców

Do lat 18-tu

Powyżej 65-ciu lat

Ogółem mieszkańców

Do lat 18-tu

Powyżej 65-ciu lat

Dąbrowa-Bór

153

41

21

161

33

13

Karpiówka

422

148

38

425

85

76

Kowalin

285

82

42

270

46

60

Lasy

292

71

39

352

54

67

Mikulin

145

34

22

122

25

24

Pasieka

337

108

46

361

65

76

Pasieka-Kolonia

70

16

19

56

4

12

Podlesie

457

129

66

432

81

76

Słodków Drugi

655

219

69

619

104

112

Słodków Pierwszy

758

209

95

733

121

141

Słodków Trzeci

680

214

93

665

129

104

Spławy Drugie

179

49

26

253

52

28

Spławy Pierwsze

269

84

30

380

73

50

Stróża

624

164

72

768

148

115

Stróża-Kolonia

746

231

84

1154

244

144

Suchynia

447

120

52

514

94

83

 

6519

1919

814

7265

1358

1181

 

 

 

            Od 1990 roku radnymi Gminy Kraśnik wybierani byli.

 

 

 

   I kadencja Rady  Gminy Kraśnik liczyła 22 Radnych

 

Kadencja 1990 – 1994

 

Wójt: Jan Ziętek

 

Przewodniczący Rady: Mirosław Chapski,

 

Skład: Piotr Baran, Jerzy Błaszczyk, Józef Chabski, Stanisław Dolecki, Marek Kajdzik, Stanisław Kołodziej, Marian Konarski, Alicja Kulesza, Zofia Lewkowicz, Edward Lisek, Stanisław Łukasik, Henryk Piotrowski, Ryszard Rafalski, Tadeusz Smołecki, Leszek Surma, Marek Szymański, Czesław Świąder, Stanisław Węcławski, Marian Widomski, Andrzej Wojtan, Wacław Wolski.

 

 

 

II kadencja Rady Gminy- Rada liczyła 20 Radnych

 

Radni Rady  Gminy 1994 – 1998

 

Wójt: Jan Ziętek

 

Przewodniczący Rady: Czesław Ciupak

 

Skład: Tadeusz  Brodowski, Marek Bryczek, Henryk Kaczor, Marek Kajdzik, Zygmunt Kępa, Zygmunt Koszałka, Józef Kozłowski, Wiktor Kwiatkowski, Edward Lisek, Ryszard Moskal, Stanisław Mróz, Henryk Piotrowski, Edward Pyzik, Ryszard Pyzik, Tadeusz Smołecki, Gerard Soprych, Marek Szymański, Mieczysław Witek, Andrzej Wojtan.

 

 

 

III kadencja Rady Gminy- Rada liczyła 20 Radnych

 

Radni Rady  Gminy 1998 – 2002

 

Wójt: Jan Ziętek

 

Przewodniczący Rady: Czesław Ciupak

 

Skład: Ewa Banaś, Stanisław Bral, Mirosław Chapski, Krzysztof Grządka, Zygmunt Kępa, Waldemar Kosidło, Zygmunt Koszałka, Zenon Kowalik, Krzysztof Kozłowski, Józef Kozłowski, Edward Lisek, Andrzej Maj, Ryszard Moskal, Stanisław Mróz, Henryk Piotrowski, Marian Przylepa, Barbara Przypis, Tadeusz Smołecki, Leszek Widerlik.

 

 

 

Radni Rady Gminy  2002 – 2006   (od 2002 roku Rada liczy 15 Radnych)

 

Wójt: Mirosław Chapski

 

Przewodniczący Rady: Krzysztof Kozłowski

 

Skład: Adam Brytan, Andrzej Hanaj, Beata Janiszewska, Piotr Kapica, Stanisław Kołodziej, Krzysztof Kołtun, Mariusz Łuba, Andrzej Maj, Renata Mikuła, Ryszard Moskal, Stanisław Mróz, Wioletta Skrzyńska, Adolf Stachyra, Wanda Szczuka

 

 

 

Radni Rady Gminy 2006 – 2010

 

Wójt: Mirosław Chapski

 

Przewodniczący Rady: Andrzej Maj

 

Skład: Jerzy Bańka, Leszek Bańka, Adam Brytan, Elżbieta Dekiel, Andrzej Hanaj, Jerzy Kępa, Krzysztof Kozłowski, Marcin Kozub, Stanisław Mróz, Wojciech Piętal, Karol Rej, Wioletta Skrzyńska, Zenobia Tchórz, Dariusz Wcisło.

 

 

 

Radni Rady Gminy 2010 – 2014

 

Wójt Gminy: Mirosław Chapski

 

Przewodniczący Rady: Andrzej Hanaj

 

Skład: Leszek Bańka, Anna Dul, Wiesław Kowalik, Marek Kowalik, Krzysztof Kozłowski, Marcin Kozub, Magdalena Bis- Maj, Stanisław Mróz, Wojciech Piętal, Robert Różycki, Wioletta Skrzyńska, Zenobia Tchórz, Dariusz Wcisło, Jan Zioło.

 

 

 

Radni Rady Gminy 2014 – 2018

 

Wójt: Mirosław Chapski

 

Przewodniczący Rady: Andrzej Hanaj

 

Skład: Leszek Bańka, Krzysztof Kołtun, Marek Kowalik, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kozłowski, Grzegorz Krupka, Stanisław Mróz, Wojciech Piętal, Robert Różycki, Wioletta Skrzyńska, Zenobia Tchórz, Dariusz Wcisło, Jakub Wiśniewski, Sławomir Zielonka.

 

 

 

Radni Rady Gminy 2018 – 2023

 

Wójt: Mirosław Chapski

 

Przewodniczący Rady: Leszek Bańka

 

Skład:  Adam Brytan, Krzysztof Czachór, Jarosław Janiszewski, Józef Kajda, Krzysztof Kołtun, Marek Kowalik, Krzysztof Kowalski, Łukasz Koziarz, Grzegorz Krupka, Olga Mikuła, Krzysztof Pietraszek,  Bernardetta Stachyra, Zenobia Tchórz, Jakub Wiśniewski.

 

 

 

 

 

Sołtysi Gminy Kraśnik

 

Wybrani 1991 rok

 

Dąbrowa Bór- Henryk Kaczor, Karpiówka- Wojciech Kania, Kowalin- Krzysztof Mendyk, Lasy- Wacław Kuzawiński, Mikulin- Zygmunt Tracz, Pasieka- Mieczysław Krupka, Pasieka- Kolonia- Jan Surowiec, Podlesie- Ludwik Bryndza,  Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Zofia  Lewkowicz, Słodków Trzeci- Wacław Wolski, Spławy Pierwsze- Tomasz Żelazny, Spławy Drugie- Wiesław Gunia, Stróża- Henryk Piotrowski, Stróża- Kolonia- Kazimierz Banach, Suchynia- Zenon Kowalik.

 

Wybrani 1995 rok

 

Dąbrowa Bór- Henryk Kaczor, Karpiówka- Wojciech Kania, Kowalin- Aleksander Kowalski, Lasy- Wacław Kuzawiński, Mikulin- Tomasz Pomykalski, Pasieka- Zenon Likos, Pasieka- Kolonia- Stanisław Kołodziej, Podlesie- Ludwik Bryndza,  Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Józef Kozłowski, Słodków Trzeci- Wacław Wolski, Spławy Pierwsze- Stanisław Bral, Spławy Drugie- Wiesław Gunia, Stróża- Henryk Piotrowski, Stróża- Kolonia- Tadeusz Majdański, Suchynia- Zenon Kowalik.

 

Wybrani 1999 rok

 

Dąbrowa Bór- Zygmunt Kaczor, Karpiówka- Wojciech Kania, Kowalin- Helena Kowalska, Lasy- Zenobia Tchórz, Mikulin- Tadeusz Tracz, Pasieka- Andrzej Dekiel, Pasieka- Kolonia- Stanisław Kołodziej, Podlesie- Ludwik Bryndza,  Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Józef Kozłowski, Słodków Trzeci- Wacław Wolski, Spławy Pierwsze- Stanisław Bral, Spławy Drugie- Piotr Kapica, Stróża- Henryk Piotrowski, Stróża- Kolonia- Kazimierz Banach, Suchynia- Zenon Kowalik.

 

Wybrani 2003 rok

 

Dąbrowa Bór- Zygmunt Kaczor, Karpiówka- Władysław Świąder, Kowalin- Jacek Izdebski, Lasy- Zenobia Tchórz, Mikulin- Tadeusz Tracz, Pasieka- Andrzej Dekiel, Pasieka- Kolonia- Stanisław Kołodziej, Podlesie- Ludwik Bryndza,  Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Artur Siembida, Słodków Trzeci- Wacław Wolski, Spławy Pierwsze- Andrzej Biegaj, Spławy Drugie- Piotr Kapica, Stróża- Halina Bańka, Stróża- Kolonia- Jerzy Bańka, Suchynia- Mirosław Koślak.

 

Wybrani w 2007 roku

 

Dąbrowa Bór- Zygmunt Kaczor, Karpiówka- Anna Ambros- Gryta, Kowalin- Jacek Izdebski, Lasy- Monika Gawlik, Mikulin- Tadeusz Tracz, Pasieka- Andrzej Dekiel, Pasieka- Kolonia- Stanisław Kołodziej, Podlesie- Anna Dul, Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Dariusz Krzysztoń, Słodków Trzeci- Wacław Wolski, Spławy Pierwsze- Krzysztof Rak, Spławy Drugie- Piotr Kapica, Stróża- Halina Bańka, Stróża- Kolonia- Jerzy Bańka, Suchynia- Marian Zuba.

 

Wybrani w 2011 roku

 

Dąbrowa Bór- Zygmunt Kaczor, Karpiówka- Anna Ambros- Gryta, Kowalin- Jacek Izdebski, Lasy- Monika Gawlik, Mikulin- Tadeusz Tracz, Pasieka- Kazimierz Bielecki, Pasieka- Kolonia- Jerzy Serwinek, Podlesie- Anna Dul,  Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Dariusz Krzysztoń, Słodków Trzeci- Ryszard Kowal, Spławy Pierwsze- Krzysztof Rak, Spławy Drugie- Agnieszka Szewc, Stróża- Irena Kaźmierak, Stróża- Kolonia- Jerzy Bańka, Suchynia- Marian Zuba.

 

Wybrani w 2015 roku

 

Dąbrowa Bór- Zygmunt Kaczor, Karpiówka- Anna Ambros- Gryta, Kowalin- Jacek Izdebski, Lasy-  Adam Kuzawiński, Mikulin- Mateusz Pachuta, Pasieka- Kazimierz Bielecki, Pasieka- Kolonia- Jerzy Serwinek,  Podlesie – Henryk Kołtun, Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Iwona Żaba, Słodków Trzeci- Ryszard Kowal, Spławy Pierwsze- Mirosław Wojtaszek, Spławy Drugie- Agnieszka Szewc, Stróża- Irena Kaźmierak, Stróża- Kolonia- Sylwester Nowak, Suchynia- Zenon Kowalik.

 

Wybrani w 2019 roku

 

Dąbrowa Bór- Ilona Sowa, Karpiówka- Grzegorz Krzysztoń, Kowalin- Anna Jagieła, Lasy- Adam Kuzawiński, Mikulin- Agata Gumiela, Pasieka- Kazimierz Bielecki, Pasieka- Kolonia- Jerzy Serwinek,  Podlesie – Henryk Kołtun, Słodków Pierwszy- Halina Rycerz, Słodków Drugi- Janusz Jargieła, Słodków Trzeci- Ryszard Kowal, Spławy Pierwsze- Mirosław Wojtaszek, Spławy Drugie- Agnieszka Szewc, Stróża- Irena Kaźmierak, Stróża- Kolonia- Sylwester Nowak, Suchynia- Zenon Kowalik.

 

 

 Przedstawiamy Państwu galerię zdjęć z ważniejszych wydarzeń z ostatnich lat

świetlice 014

W świetlicy 006

szkoła 002

Swietlica Słodków Trzeci

SDC15897

SDC15880

SDC15863

SDC15855

P7100375

P6290124

P6290108

P1010226

Ośrodek Zdrowia

maj 002

mail

Kowalanki 070

Kaplica Stróża 022

IMG 9954

IMG 8945

IMG 1659

IMG 1649

IMG 0989:

IMG 0872

gmina 1 012

gmina 1 003

garnki 138

Foto para alcalde Krasnic

DSC 8570

 

DSC 7148

DSC 7102

DSC05178

DOZ 171

DOZ 099

DOZ 047

dozynki 014

Dni Slodkowa 014

 

DJI 0072

DJI 0065

DJI 0037

 

 

DJI 0027

DJI 0026

DJI 0025

DJI 0015

DJI 0014

DJI 0014

DJI 0005

A.W 005

20190721 152457

20180303 182625

20171231 131522

20171231 131522

20170707 111749

20170311 164006

20161111 132409

20161027 102923

20160503 131415

50latOSP 266

50latOSP 068

25.02.2017

3

 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wieś

Wg stanu na dzień 4.06.1990

Stan na dzisiaj

 

Ogółem mieszkańców

Do lat 18-tu

Powyżej 65-ciu lat

Ogółem mieszkańców

Do lat 18-tu

Powyżej 65-ciu lat

Dąbrowa-Bór

153

41

21

161

33

13

Karpiówka

422

148

38

425

85

76

Kowalin

285

82

42

270

46

60

Lasy

292

71

39

352

54

67

Mikulin

145

34

22

122

25

24

Pasieka

337

108

46

361

65

76

Pasieka-Kolonia

70

16

19

56

4

12

Podlesie

457

129

66

432

81

76

Słodków Drugi

655

219

69

619

104

112

Słodków Pierwszy

758

209

95

733

121

141

Słodków Trzeci

680

214

93

665

129

104

Spławy Drugie

179

49

26

253

52

28

Spławy Pierwsze

269

84

30

380

73

50

Stróża

624

164

72

768

148

115

Stróża-Kolonia

746

231

84

1154

244

144

Suchynia

447

120

52

514

94

83

 

6519

1919

814

7265

1358

1181

Może Ci się również spodoba