Zdalna Szkoła

zdalna szkoła
zdalna szkoła

          Gmina Kraśnik 24 kwietnia 2020r. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś Piorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. Zdalna szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W jej ramach uzyskano dofinansowanie w wysokości 60.000 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zostanie kupionych 20 laptopów, które trafią do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

 

zdalna szkoła

Może Ci się również spodoba