Informacja KRUS

herb kraśnik

W tak trudnym czasie, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, gdy nasze kontakty z ludźmi i światem uległy znaczącemu ograniczeniu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca by wolny czas poświęcić na poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy oraz wykonujący prace i przebywający w gospodarstwie rolnym narażeni są na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki oraz choroby zawodowe, charakterystyczne dla tej gałęzi produkcji. Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W 2020 roku większość działań prewencyjnych Kasy prowadzona będzie pod hasłem kampanii ,,Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma na celu zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych
z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się epidemii, bezpośrednie działania prewencyjne Kasy zostały znacznie ograniczone, dlatego zachęcam mieszkańców gminy do odwiedzenia internetowej strony KRUS.

 

                                                Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kraśniku

                                                                               Małgorzata Kopeć

Linki:


https://www.krus.gov.pl/

https://www.krus.gov.pl/wydawnictwa/broszury-prewencyjne/

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/bezpiecznie-w-gospodarstwie-rolnym/?
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku/

 

 

Może Ci się również spodoba