Inwestycje Gminne w 2020 r

herb kraśnik

Inwestycje Gminne w 2020 r.

 

 

Nazwa zadania

Wartość

Uzbrojenie drugiego odwiertu na ujęciu wody w Spławach Pierwszych

 

160 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2721L Kraśnik-Mikulin

150 000,00

Przebudowa ok. 200mb chodnika dla pieszych przy drodze nr 2702L w miejscowości Suchynia – dotacja dla Starostwa Powiatowego

35 000,00

Przebudowa ok. 210mb chodnika dla pieszych przy drodze nr 273L w miejscowości Stróża-Kolonia – dotacja dla Starostwa Powiatopwego

35 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 108381L na długości 930m w miejscowościach Słodków Trzeci, Stróża-Kolonia

1 000 000,00

Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 24

243 472,50

Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik poprzez montaż instalacji paneli fotowoltaicznych

2 108 999,99

“Odbudowa zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karpiówka”

410 000,00

Budowa schodów ewakuacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie Trzecim

20 000,00

Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Spławach Pierwszych

20 000,00

Może Ci się również spodoba