Ogłoszenie Sądu Okręgowego w Lublinie

herb kraśnik

Sąd Okręgowy w Lublinie wynajmie

 

lokal w obrębie miasta Kraśnika na potrzeby Sądu Rejonowego
w Kraśniku, V Wydziału Ksiąg Wieczystych
o łącznej powierzchni około 470 m2.

 

Oferty należy przesyłać do dnia 13 grudnia 2019 roku pocztą na adres:

Oddział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 Lublin 20-076; tel. 81 46- 01- 034 lub 030

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

gospodarczy@lublin.so.gov.pl .

Informacje szczegółowe: pobierz.pdf

 

Sąd Okręgowy w Lublinie wynajmie

 

lokal w obrębie miasta Kraśnika na potrzeby Sądu Rejonowego
w Kraśniku, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej o łącznej powierzchni około 280 m
2.

Oferty należy przesyłać do dnia 13 grudnia 2019 roku pocztą na adres:

Oddział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 Lublin 20-076; tel. 81 46- 01- 034 lub 030

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

gospodarczy@lublin.so.gov.pl .

 

Informacje szczegółowe: pobierz.pdf

Może Ci się również spodoba