INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

herb kraśnik

      Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraśnik na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dnia 27.11.2019 r. do 17.12.2019 r.

        Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel.  81 884 35 84, 81 826 41 61 w godzinach 7.30 – 15.30 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13.

 

Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                                                 

 

Może Ci się również spodoba