KOMUNIKAT o wystąpieniu suszy rolniczej na terenie Gminy Kraśnik cd

herb kraśnik

Zgodnie z ósmym raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Kraśnik obejmuje I, II i III kategorię podatności gleby na suszę i przedstawia się następująco:

– dla gleby I kategorii zagrożenie suszą dotyczy: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych;
– dla gleby II kategorii zagrożenie suszą dotyczy: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych;
– dla gleby III kategorii zagrożenie suszą dotyczy: kukurydzy, krzewów owocowych i roślin strączkowych;

W związku z powyższym w dalszym ciągu istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w rolnictwie.

 

 

Oświadczenia należy składać przed planowanym zbiorem roślin uprawnych, aby Komisja ds. szacowania miała możliwość oceny stanu uprawy.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacowanie strat wykonuje sięw uprawach i na kategorii gleby wskazanej w Raporcie IUNG.

Po zbiorach plonu szacowania nie wykonuje się.

UWAGA!!! Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby w tabeli były wpisane wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do AR i MR, który należy udostępnić do wglądu składając oświadczenie.
Ponadto w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
Rolnik posiadający grunty w innych gminach składa oświadczenie w gminach właściwych ze względu na płożenie upraw, a protokół z szacunku przekazuje niezwłocznie do gminy w której znajduje się siedziba gospodarstwa w celu uwzględnienia szkód wykonania protokołu głównego (zbiorczego).

Oświadczenia o prosimy składać do dnia 02.08.2019 r. w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w pokoju nr 13 (I piętro).

Prosimy o zachowanie terminu składania wniosków.

Druki oświadczeń dostępne są w pok. Nr 13 oraz sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik lub do pobrania poniżej.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/procedura-szacowania-strat.html

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

zamieściła Marzena Pielaszkiewicz

Może Ci się również spodoba