KOMUNIKAT o wystąpieniu suszy rolniczej na terenie Gminy Kraśnik

herb kraśnik

     Zgodnie z siódmym raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikowanym dnia 24.07.2019 r. (obejmującym okres od 21.V do 20.VII 2019), aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Kraśnik obejmuje I i II kategorię podatności gleby na suszę i przedstawia się następująco:

– dla gleby I kategorii zagrożenie suszą dotyczy: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych i roślin strączkowych;

– dla gleby II kategorii zagrożenie suszą dotyczy: zbóż jarych, kukurydzy, krzewów owocowych i roślin strączkowych.

Termin składania oświadczeń: 02.08.2019 r.

 

     W związku z powyższym istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w rolnictwie. Oświadczenia należy składać przed planowanym zbiorem roślin uprawnych, aby Komisja ds. szacowania miała możliwość oceny stanu uprawy na polu. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacowanie strat wykonuje się w uprawach i na kategorii gleby wskazanej w Raporcie IUN, w tym wypadku dotyczącym Gminy Kraśnik. Po zbiorach plonu szacowania nie wykonuje się.

UWAGA!!! Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby w tabeli były wpisane wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do AR i MR, który należy udostępnić do wglądu składając oświadczenie.

Ponadto w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnik posiadający grunty w innych gminach składa oświadczenie w gminach właściwych ze względu na płożenie upraw, a protokół z szacunku przekazuje niezwłocznie do gminy w której znajduje się siedziba gospodarstwa w celu uwzględnienia szkód powstałych na terenie innych gmin i wykonania protokołu głównego (zbiorczego).

Oświadczenia o prosimy składać do dnia 02.08.2019 r. w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w pokoju nr 13 (I piętro).

Prosimy o zachowanie terminu składania wniosków.

 

Druki oświadczeń dostępne są w pok. Nr 13 oraz sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik lub do pobrania poniżej.

 

  Oświadczenie_uprawy.doc 58 KB (doc) szczegóły  pobierz
  Oświadczenie_zwierzęta.doc 60,5 KB (doc) szczegóły  pobierz

 

Informacje źródłowe na stronach:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/procedura-szacowania-strat.html

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

                                                                                                                  Zamieściła:  Marzena Pielaszkiewicz

Może Ci się również spodoba