Informacja w sprawie modernizacji gruntów i budynków

herb kraśnik

W związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Geodezji, modernizacji ewidencji gruntów i budynków informujemy, że wprowadzone z dniem 13 maja 2019 r. zmiany powodują obowiązek dla podatników podatku:

– rolnego,

– leśnego,

– od nieruchomości,

posiadających grunty w objętych modernizacją obrębach, złożenia druków informacji podatkowych – bez wezwania organu podatkowego.

Przypominamy, że modernizacją zostały objęte następujące obręby: Kowalin, Niziny, Spławy Kolonia, Bojanówka, Suchynia, Dąbrowa-Bór, Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Karpiówka.

 

Opracowany został harmonogram terminów, w jakich podatnicy z poszczególnych obrębów będą mogli złożyć w Referacie Finansowym – Podatki pok. 7 i 8 wypełnione informacje podatkowe (pobrane ze strony internetowej gminy – druki do pobrania) lub pobrać druki do wypełnienia i skorzystać z pomocy przy wypełnieniu w Urzędzie.

 

O zbliżającym się terminie złożenia informacji podatkowej będą informowały oblaty i ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku najpóźniej do 31-12-2019 r. mogą zostać ukarane na podstawie Kodeksu Karno-Skarbowego karą grzywny.

 

HARMONOGRAM SKŁADANIA INFORMACJI PODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ GRUNTÓW

Lp.

Nazwa miejscowości

(obrębu geodezyjnego)

Data

od

Data

do

1

Kowalin

15-07-2019

19-07-2019

2

Spławy Drugie

Niziny i Spławy Kolonia

22-07-2019

26-07-2019

3

Spławy Pierwsze

Bojanówka

29-07-2019

07-08-2019

4

Dąbrowa-Bór

08-08-2019

14-08-2019

5

Suchynia

16-08-2019

23-08-2019

6

Stróża

26-08-2019

13-09-2019

7

Stróża-Kolonia

16-09-2019

05-10-2019

8

Słodków Pierwszy

07-10-2019

31-10-2019

9

Słodków Drugi

04-11-2019

22-11-2019

10

Słodków Trzeci

25-11-2019

13-12-2019

11

Karpiówka

16-12-2019

28-12-2019

 

Wszyscy mieszkający w innych miejscowościach a posiadający grunty w w/w obrębach

 

15-07-2019

 

28-12-2019

 

W celu sprawnego uzupełnienia informacji, podatnicy powinni pomierzyć istniejące na nieruchomości budynki, w celu określenia ich powierzchni użytkowej, która zostanie zweryfikowana z danymi z ewidencji budynków Starostwa Powiatowego.

Informujemy, że za powierzchnię użytkową wg art. 1a ust. 2a pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Kraśnik z dnia 13 listopada 2015 r. powierzchnie wszystkich budynków mieszkalnych oraz budynki gospodarcze położone na użytkach rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych, są zwolnione z podatku od nieruchomości.

Informacje można składać w godzinach od 8.00 do 13.00 w pok. Nr 7 i 8, lub umówić się telefonicznie na inny termin. Więcej informacji pod telefonem 81 825-23-95.

W związku z powyższym zachęcamy zainteresowanych Państwa do udania się do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy ul. Szpitalnej 2A w celu zapoznania się ze zmianami naniesionymi w operacie opisowo-kartograficznym gminy Kraśnik, chociażby ze względu na decydujący wpływ tychże danych na opodatkowanie Państwa nieruchomości.

Ponadto z uwagi na fakt, iż przeprowadzając modernizację na podstawie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Starosta nie ma obowiązku informowania o zmianach w ewidencji gruntów każdego właściciela z osobna.

 

Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IR

Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych IL

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych IN

Dane o nieruchomościach rolnych ZR

Dane o nieruchomościach leśnych ZL

Dane o nieruchomościach ZN

 

 

 

Może Ci się również spodoba