Zgłaszanie szkód mrozowych w 2019 roku

herb kraśnik

         W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dn. 7-8 maja 2019 r. na terenie Gminy Kraśnik, poszkodowani producenci rolni mogą składać oświadczenia o wysokości poniesionych szkód w uprawach – plantacje sadownicze.
         Oświadczenia o prosimy składać do dnia 21.06.2019 r. w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w pokoju nr 13 (I piętro).
         Prosimy o zachowanie terminu składania wniosków.
         Druki oświadczeń dostępne są w pok. Nr 13 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik.
         UWAGA BARDZO WAŻNE !!!
         Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby w tabeli były wpisane wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do AR i MR, który należy udostępnić do wglądu składając oświadczenie.
         Ponadto w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

                                                                                                    Mirosław Chapski

                                                                                                                   (-)

                                                                                                           Wójt Gminy

OŚWIADCZENIE – aktualny druk jest dostępny na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkego, pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Może Ci się również spodoba