Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Bojanówka, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia

herb kraśnik

I N F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Bojanówka, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia

 

      Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik.

   Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dn. 10.05.2019 r. do 31.05.2019r. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Wójt Gminy Kraśnik

               (-)

 

– Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Kraśnik z dn. 10.05.2019 r.

– Załącznik nr 1 mapa z oznaczeniem lokalizacji gruntu do wydzierżawienia.

– Załącznik nr 2 wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia

Może Ci się również spodoba