OBWIESZCZENIE

Untitled 07092018 073440 scaled
Untitled 07092018 073440 scaled

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 17 lipca 2018 r., znak: sprawy RZ.RUZ.421.88.2018.RD, udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, pozwolenia wodnoprawnego na kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych.

Untitled 07092018 073440

 

Może Ci się również spodoba