Dzień Dziecka oraz Rodzicielstwa Zastępczego w Gminie Kraśnik

DSC 0769

     W dniu 29 maja 2018r. na szkolnych obiektach sportowych w Stróży odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka. Organizatorem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Gmina Kraśnik. Oprócz wielu rodzin zstępczych udział w imprezie wzięli uczniowie szkół i przedszkoli z gminy Kraśnik, wychowankowie Wioski Dziecięcej w Kraśniku.

W organizację imprezy oprócz PCPR oraz Gminy Kraśnik włączyły się również bardzo aktywnie szkoły i przedszkola z terenu Gminy oraz Rady Rodziców działające przy ww. jednostkach. Aktywnie włączyło się również Nadleśnictwo Kraśnik z zabawą edukacyjną i nagrodami oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej(LGD). Był kącik zabaw dla najmłodszych, wiele dmuchańców dla starszych, malowanie twarzy, konkursy
z nagrodami. Ciekawą atrakcją dla dzieci był sprzęt ratowniczy, który zaprezentowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Wszyscy uczestnicy zabawy poczęstowani zostali smaczną grochówką, kiełbaskami
z grilla, ciastem przygotowany przez rodziców. Uczestniczące w festynie dzieci wspaniale integrowały się we wspólnych grach
i zabawach pod czujnym okiem dyrektorów i wychowawców. Opiekę medyczną zapewnił NZOZ Rodzina w Stróży.

            Uczestników uroczystości witali – dr hab. Marek Klimek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Mirosław Chapski wójt Gminy Kraśnik. Listy okolicznościowe uczestnikom uroczystości przekazali posłowie na Sejm RP Wojciech Wilk
i Jarosław Stawiarski oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Goście w osobach Mariusz Kidaj Z-ca Dyrektora Wydziału polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Maj Starosta Kraśnicki, ks. Grzegorz Stąsiek proboszcz Parafii w Stróży podkreślali, że piękna idea rodzicielstwa zastępczego wymagająca poświęcenia się w wychowywaniu dzieci, bezinteresownej miłości, jest godna naśladowania i zasługuje na uznanie. Dziękując rodzicom zastępczym dr hab. M. Klimek poinformował również
o potrzebie tworzenia nowych rodzin zastępczych.

O udanej imprezie świadczyły uśmiechnięte buzie wszystkich dzieci. Gmina dziękuję wszystkim, którzy brali udział w organizacji, przygotowaniu i realizacji tej imprezy.

DSC 0769

SAM 1741

 

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba