Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

BANER 600x400 2
BANER 600x400 2

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych

BANER 600x400 2

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kraśnik ul. Kościuszki 24, pok. 13, tel. 81 884 35 84 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku, oraz w Urzędzie Gminy w Kraśniku ul. Kościuszki 24, pok. 13.

Może Ci się również spodoba