Inwestycje gminne w 2018 roku

Bez tytułu1
Bez tytułu1

W dniu 20 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski podpisał umowę dotyczącą realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Słodkowie Pierwszym”. Zakres prac obejmuje budowę ok. 11 km kanalizacji wraz z przyłączami. Wartość robót to 5 189 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez przedsiębiorstwo P.P.H.U. WA-MAX Zygmunt Wawryk z Włodawy w terminie do 15.11.2018 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słodkowie Pierwszym jest jedną z wielu inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2018, jednakże obecny rok należy do najdroższych w zakresie realizowanych inwestycji. Ceny w ogłoszonych przetargach przekraczają zaplanowane środki budżetowe zarówno na inwestycje drogowe jak i inne np. remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Bór. W budżecie Gminy na rok 2018 została zaplanowana na inwestycje drogowe kwota 460 000 zł. natomiast po przetargach okazało się, że trzeba dołożyć jeszcze 380 000 zł. Taka sytuacja dotyka wszystkie samorządy, remont drogi powiatowej przez Dąbrowę – Bór mimo dużego dofinansowania zewnętrznego ok. 4,6 mln zł. również wymaga zwiększenia dofinansowania o 1 340 000 zł. zł. (Gmina kraśnik do planowanych 281 000 zł. dołoży jeszcze 170 000 zł. natomiast resztę dołoży Starostwo Powiatowe oraz Gmina Urzędów).

Wykaz inwestycji zaplanowanych do realizacji w budżecie Gminy Kraśnik na rok 2018 został opublikowany na stronie http://krasnik.e-bip.eu w zakładce „Prawo miejscowe”.

Bez tytułu1

Może Ci się również spodoba