III Powiatowy Konkurs Historyczny “Bohaterowie Niepodległej”

szkola

        Dnia 26.04.2018r. w Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kraśnickiego Koordynatorem konkursu była p. dr Agnieszka Surowiec – nauczyciel SP w Słodkowie Trzecim. Patronami konkursu i fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Kraśnickiego- Andrzej Maj oraz Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski.

W konkursie wzięło udział 10 reprezentacji szkół powiatu kraśnickiego.

Celem konkursu było przede wszystkim:

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów historią państwa polskiego, krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu.

2. Kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy historycznej.

3. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności bohaterów niepodległej. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem, znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski.

4. Zaangażowania się w świętowanie wspólnego sukcesu, jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę.

  Zakres tematyczny konkursu obejmował:

1. Najważniejsze wydarzenia z życia (w kontekście wydarzeń historycznych) takich postaci jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Jan Paderewski, Wincenty Witos, Józef Haller.

2. Główne wydarzenia i sytuacje zmierzające do odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku.

   Józef Piłsudski i Roman Dmowski to w powszechnej opinii dwaj ojcowie niepodległej Polski, Jednakże ważnymi postaciami, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości i odegrały istotną rolę w kształtowaniu nowo powstałego państwa polskiego byli również Wincenty Witas, Ignacy Paderewski oraz Józef Haller

     Konkurs miał formę pisemnego testu trwającego 60 minut, zawierającego różnego typu zadania. Powołane jury dokonało sprawdzenia i oceny napisanych testów oraz zdecydowało o przydziale poszczególnych miejsc.

   Ważnym punktem programu był wykład/prelekcja dra hab. Tomasza Panfila – p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie pt. „Bohaterowie Niepodległej”.

   W oczekiwaniu na wyniki zmagań konkursowych zaproszeni goście w osobach: p. Agnieszka Drozd– przedstawiciel Starosty Kraśnickiego, p. Anna Myszak– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks Stanisława Zielińskiego w Stróży wraz z uczniami i nauczycielami, uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz nasi uczniowie starszych klas mieli okazję uczestniczyć w niezwykle interesującym spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy p. Agnieszki Surowiec- koordynatora konkursu. Ponadto nasza Szkoła otrzymała od prelegenta cenne pomoce dydaktyczne związane z tematem wykładu, na pamiątkę udziału w tym znaczącym wydarzeniu edukacyjnym i wychowawczym.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Surowiec, SP w Słodkowie Trzecim

Członkowie: Katarzyna Leśniak – nauczyciel SP w Kowalinie i Marek Skrzyński – nauczyciel SP w Stróży po sprawdzeniu prac przyznała odpowiednio miejsca I, II, III następującym uczniom:

Miejsce I. Maksymilian Słowik- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły

w Urzędowie, opiekun: p. Anna Wnuk – Bednarczyk;

Miejsce II. Karolina Chwiej– Szkoła Podstawowa w Rudniku Szlacheckim, opiekun: p. Waldemar Kot- dyrektor szkoły;

Miejsce III. Kacper Olech– Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie, opiekun: p. Elżbieta Bednara.

Pozostali uczestnicy etapu powiatowego wg. kolejności miejsc:

Wiktoria Lewandowska– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szastarce, opiekun; p. Marian Mróz , Jakub Cedro– Szkoła Podstawowa im. Ks Stanisława Zielińskiego w Stróży, opiekun: p. Marek Skrzyński; Aleksandra Szewc– Szkoła Podstawowa w Kowalinie, opiekun: p. Katarzyna Leśniak; Dominik Bałoszek– Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie, opiekun: p. Anna Wnuk – Bednarczyk; Zuzanna Bańka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, opiekun: p. Edyta Dudzińska; Patryk Opałka– Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie, opiekun: p. Barbara Kuś; Weronika Zielonka -Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim, opiekun: p. Marcin Siemion

Finaliści konkursu oraz ich nauczyciele otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, za ufundowanie których raz jeszcze składamy podziękowania na ręce p. Andrzeja Maja – Starosty Kraśnickiego oraz Mirosława Chapskiego – Wójta Gminy Kraśnik

Zwycięzcom i nauczycielom przygotowującym do konkursu serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że nasza uroczystość będzie zaproszeniem do częstszego sięgania do historii, a przez to wspaniałą inwestycją na przyszłość.

Wielkie dzieło, jakim było odzyskanie niepodległości to efekt walki i pracy wielu pokoleń Polaków. Oddajmy hołd tym, którzy na różnych frontach i różnymi środkami walczyli o realizację najważniejszego celu – odbudowę Rzeczpospolitej.

                                                      Organizatorzy

szkola

 

Bez tytułu 3

 

 

 

Może Ci się również spodoba