40 lat „Kowalanek”

IMG 9765

   Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Kowalanki” z Kowalina ma 40 lat, powstał w 1978 roku, podczas zebrania wiejskiego, którego jednym z punktów była aktywizacja życia kulturalnego w środowisku wiejskim. Pionierem do utworzenia zespołu śpiewaczego było aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalinie oraz miejscowy klub „Ruchu”. Już na pierwszym zebraniu KGW 21 kobiet zgłosiło chęć działania w zespole. Początkowo spotkania zespołu odbywały się w miejscowym lokalu szkoły podstawowej, a potem w powstałym klubie „Ruchu” u Pani Alicji Zięba. Na początek problemem był brak strojów ludowych i opieki ze strony fachowego instruktora. Zespół w tym czasie nie mógł prezentować się na oficjalnych imprezach i uroczystościach.

     Dopiero od 1982 roku, pod nadzorem i fachową opieką instruktorską Pani Marii Borowej z Kraśnickiego Ośrodka Kultury, co tydzień zaczęły odbywać się próby zespołu. Wtedy na gminnej uroczystości Święta Kobiet w Spławach Pierwszych, w remizie OSP zespół dał swój pierwszy, bardzo udany występ. Po tym zaczęły się kolejne udane prezentacje. Udział w uroczystościach „Dni Kraśnika” i wojewódzkich dożynkach w Stróży. Kierownikiem zespołu od początku była Alicja Zięba.

     Naczelnik Gminy Henryk Kawa sfinansował zakup 21 kompletów strojów, które zostały wykonane w Warszawie. Pomoc finansową zespół otrzymywał także od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Miejsko -Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kraśniku.  W dniu 17 stycznia 1986 r, członkinie zespołu z wielką radością przyjęły wiadomość, że decyzją Prezydium Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych zespół został przyjęty w poczet rady ogólnopolskiej. Wojewódzki komitet organizacyjny konkursu Dni Miejscowości 1985 przyznał zespołowi nagrodę za zorganizowanie takich Dni w Kowalinie. W kolejnych latach znów dużo występów, dużo nagród i wyróżnień. Zmieniał się jednak częściowo skład zespołu.

   Dużym sukcesem zespołu był udział w Nałęczowie w imprezie Wojewódzkiej Sceny Amatora.  Od marca 1994r opiekunką została pani Lidia Tryka. Od tego czasu opiekę merytoryczną sprawował Kraśnicki Ośrodek Kultury. Wtedy zaczęła już funkcjonować świetlica wiejska w Spławach Drugich, gdzie zespół otrzymał swoje lokum. Po 2 letniej pracy zespołu ze względu na nawał zajęć w Janowskim Ośrodku Kultury, Pani Lidia Tryka przestała pełnić funkcję instruktora zespołu, po pewnym czasie władze miasta podjęły decyzję o likwidacji Kraśnickiego Ośrodka Kultury. Od tamtej pory działalność zespołu była mniej widoczna, a zespół wykazywał mniejszą aktywność.

   Dopiero w 2003 roku, dzięki działaniom podjętym przez wójta gminy Kraśnik Pana Mirosława Chapskiego zespół znów mocno się zaktywizował. Pracy z zespołem podjął się doświadczony instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie Pan Marek Mochol. W latach 2007-2008 zespół był gospodarzem Międzypowiatowego Przeglądu Teatrów Wiejskich, który miał miejsce w świetlicy w Spławach Drugich. Gościły tu zespoły obrzędowe i zespoły kabaretowe z trzech powiatów: janowskiego, opolskiego i kraśnickiego.  Zespół ciągle nawiązuje nowe kontakty, aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Kraśnik, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a także w imprezach międzypowiatowych organizowanych przez Powiat Janowski i gminy powiatu Janowskiego. Zespół był nagradzany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zdzisława Podkańskiego. Pięć lat temu na Jubileusz 35 lecia „Kowalanki” otrzymały nagrodę finansową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wszechstronną działalność kulturalną. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku zespół otrzymał nagrodę rzeczową za popularyzację i upowszechnianie kultury.                                    

   Obecnie zespół „Kowalanki” liczy 7 osób: są to: Bryczek Anna, Krasowska Alina, Krawiec Marianna, Nowak Czesława, Szkutnik Danuta, Zięba Alicja, Pączek Barbara. Obecnie instruktorem zespołu jest Marek Mochol.

   Jubileuszowe uroczystości 40. lecia zespołu miały miejsce w świetlicy w Spławach Drugich w sobotę, 21 kwietnia z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz licznie przybyłych zaprzyjaźnionych zespołów i dyrektorów placówek kultury z powiatów: kraśnickiego i janowskiego. Pana Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego reprezentował Pan Zdzisław Podkański, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Kultury Ludowej, wcześniej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pana Sławomira Sosnowskiego-   Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Pan Marek Kos Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. W święcie uczestniczyli też: Pan Artur Sępach- dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Pan Andrzej Maj- Starosta Kraśnicki. Panią Wiolettę Wilkos- Prezesa Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej reprezentowała Joanna Rusinek. Ze strony władz Gminy Kraśnik w Jubileuszu udział wzięli : Pan Andrzej Hanaj – Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik, Pan Mirosław Chapski Wójt Gminy Kraśnik, Pani Beata Kuśmierczyk- Kufel Sekretarz Gminy Kraśnik, Pani Marzena Rozmus Skarbnik Gminy, Pan Krzysztof Kozłowski- Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy, Pan Krzysztof Kowalski- radny Rady Gminy Kraśnik. Były życzenia, gratulacje, upominki i dyplomy od zaprzyjaźnionych dyrektorów placówek kulturalnych i zespołów ludowych : Pani Barbary Nazarewicz- Dyrektora Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, Pani Lidii Tryka wraz z Zespołem „Janowiacy” z Janowa Lubelskiego, Pani Anny Brankiewicz – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim z zespołami : „Stanianki” i „Potoczanki”, Pana Tomasza Figury z Kapelą Ludową GOK w Potoku Wielkim, Pani Krystyny Wójcik -instruktora Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach z Zespołem Śpiewaczym GOK Modliborzyce, Pani Ewy Białoń – Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Polichnie, Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze, Zespołu „Blinowianki” z Blinowa, gm. Szastarka, Pani Ewy Sobota- Dyrektora GOK w Trzydniku Dużym, Pana Jana Grabowskiego z delegacją Zespołu „Herody” z Budek, gm. Trzydnik, Zespołu Stowarzyszenia Nowoczesnych Kobiet  w Olbięcinie, Pana Romana Bissa – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie, Kapeli Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie, Zespołu Ludowego z Księżomierzy.

 

IMG 9765

IMG 9757

IMG 9748

IMG 9734

IMG 9728

IMG 9724

IMG 9691

IMG 9687

IMG 9674

IMG 9668

IMG 9654

IMG 9651

Może Ci się również spodoba