Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r.

herb kraśnik

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: “Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2018 roku”

http://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=165&p1=szczegoly&p2=234599

Może Ci się również spodoba