Czerwony Guzik Życia

czerwony guzik
czerwony guzik

 czerwony guzik   Gmina Kraśnik ogłasza nabór osób chętnych do projektu pt.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+ w tym osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019, a jego uczestnicy(10osób z terenu Gminy Kraśnik) otrzyma w ramach Projektu „bransoletkę życia” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Rekrutację do projektu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 81/884 32 16.

 

Rekrutacja do Projektu trwa od 5 marca 2017 r do 20 marca 2018r.

W załączeniu:

-Uchwała Br 128-644/2018 Zarządu powiatu w Kraśniku z dnia 28 lutego 2018 r. pobierz.pdf

-Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”; pobierz.pdf

-Formularz zgłoszeniowy;  pobierz.pdf

-Deklaracja uczestnictwa w Projekcie; pobierz.pdf

-Oświadczenie uczestnika Projektu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; pobierz.pdf

-Dane uczestnika Projektu; pobierz.pdf

-Wywiad środowiskowy. pobierz.pdf

 

Może Ci się również spodoba