Wybory Samorządowe 2018

herb kraśnik

I. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim pobierz.pdf

II. Zarządzenie Wojewody Lubelskiego NR 32 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim pobierz.pdf

III. Zasady naboru na urzędnika wyborczego

http://pkw.gov.pl/779_Urzednicy_wyborczy/1/24486_Informacja_na_temat_urzednikow_wyborczych

IV. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Krajowego biura Wyborczego w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delagatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego pobierz.pdf

V. Nabór na urzędników wyborczych. Aktualizacja informacji z dnia 13.03.2018 r. wg. stanu prawnego na dzień 27.03.2018 r. pobierz.pdf

VI. Uchwała Nr XXXVIII_232_2018 Rady Gminy Kraśnik z dnia 23.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kraśnik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu. pobierz.pdf   załącznik.pdf

VII. Uchwała Nr XXXVIII_233_2018 Rady Gminy Kraśnik z dnia 23.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kraśnik na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. pobierz.pdf załącznik.pdf

VIII. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń na urzędników wyborczych. pobierz załącznik.pdf

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Kraśnik Nr 82/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Krasnik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. załącznik JPG.

X.Zarządzenie Wójta Gminy Kraśnik Nr 83/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 21 października 2018r. załącznik JPG

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kraśnik z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 21 października 2018r. załącznik Nr1, Nr 2 JPG.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 10 września 2018 roku. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 21 października 2018 r. pobierz.pdf

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21października 2018 r. pobierz.pdf

 

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ   pobierz. jpg

 

 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku: pobierz.pdf

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 18.09.2018 w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4. pobierz.pdf

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 19.09.2018 w sprawie zmiany Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 18.09.2018 w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4. pobierz.pdf

 

Obwieszczenia Wójta Gminy Kraśnik z dnia 18 września 2018 r. informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. pobierz.pdf

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: pobierz.pdf

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r: pobierz pdf

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: pobierz.pdf

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: pobierz.pdf

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 25 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych do dnia 27 września 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzedu Gminy Krasnik pobierz.pdf

 

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. pobierz.pdf

 

Uchwała nr XXXIX/239/2018 Rady Gminy Kraśnik z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Kraśnik z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kraśnik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. pobierz.pdf

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w Wyborach do Rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pobierz.pdf

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gmina Kraśnik. pobierz.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. pobierz.pdf

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 21 października 2018r. pobierz.pdf

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 2 października 2018 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pobierz.pdf

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pobierz.pdf

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Kraśnik pobierz.pdf

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego pobierz. pdf

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego pobierz.pdf

 

 

Może Ci się również spodoba