Aktywna tablica w Szkołach Podstawowych Gminy Kraśnik

IMG 0821

Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panią Teresą Misiuk o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na rok 2017.

Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panią Teresą Misiuk o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na rok 2017. Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1401).

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – “Aktywna tablica” pozyskana została kwota 42 000,00 zł. Gmina Kraśnik biorąc udział w programie „Aktywna tablica” zobowiązana była do zapewnienia rzeczowego wkładu własnego w kwocie
11 124,09 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono:

– dla Szkoły Podstawowej w Kowalnie: tablicę interaktywną; projektor multimedialny; nagłośnienie do tablicy interaktywnej;

– dla Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim: zestaw nagłaśniający, tablicę multimedialną z projektorem ultrakrótkoogniskowym; tablicę multimedialną z projektorem ultrakrótkoogniskowym na stelażu ruchomym;

– dla Szkoły Podstawowej w Stróży: tablicę multimedialną z projektorem ultrakóótkoogniskowym – 2 szt., projektor multimedialny- 2 szt., głośniki do tablicy interaktywnej – 2 szt.

Powyższe pomoce dydaktyczne stanowią dla Naszych szkół punkt wyjścia dla zapewniania wysokiej jakości edukacji w szkołach oraz uzyskanie takich funkcjonalności szkół, które umożliwią powszechną dostępność określonych narzędzi technologii cyfrowej, co jest możliwe pod warunkiem wyposażenia lub doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zbudowanie takiej infrastruktury, która będzie sprzyjać rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) w procesie edukacyjnym.

 

IMG 0821IMG 0822IMG 0823IMG 0824IMG 0825Part 1.2.2

Może Ci się również spodoba