Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

herb kraśnik

Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik o przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia rocznego Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

Załączniki do pobrania:

– Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

Może Ci się również spodoba