Zawiadomienie.

Untitled 01122017 121529 scaled
Untitled 01122017 121529 scaled

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Miastu Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik na okres 10 lat pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. zrzut ścieków deszczowych z terenu sieci dróg za pomocą istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wyżnicy w km 31+650 (działaka nr ewid. 273, obręb: 0019 Ośrodek Wyżnica, Gmina Kraśnik).

 

 

Untitled 01122017 121529

Może Ci się również spodoba