Nabór zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

herb kraśnik

Informujemy, że do 15 października 2017 roku przyjmowane będą zgłoszenia na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko właściciela posesji oraz adres i nr telefonu,

– rodzaj eternitu (płaski, falisty),

– ilość posiadanych wyrobów azbestowych przeznaczonych do utylizacji wyrażoną w metrach kwadratowych,

– rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy).

Dofinansowanie obejmować będzie demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest będących na dachach, jak również transport i zagospodarowanie pokryć zdjętych przed 2004 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

– potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym wraz z mapą.

Powyższe informacje są niezbędne w celu oszacowania kosztów zadania i ustalenia poziomu dofinansowania do wydatków związanych z usuwaniem azbestu w przyszłym roku.

 

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem telefonu 81 884 35 84.

Może Ci się również spodoba