UWAGA WAŻNE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Untitled 23082017 134442000

Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji majacy na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony w życie na mocy rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobeganie szerzeniu się sfrykańskiego pomoru świń: na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517), a następnie zmieniony w 2016 r. i 2017 r.

Strona Głównego Inspektoratu Weterynarii.

http://www.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—informacja-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-wprowadzenia-nowej-edycji-programu-bioasekuracji

 

 Untitled 23082017 134442000Untitled 23082017 134442Untitled 23082017 134442001Untitled 23082017 134442002Untitled 23082017 134442003Untitled 23082017 134442004Untitled 23082017 134442005Untitled 23082017 134442006Untitled 23082017 134442007Untitled 23082017 134442008Untitled 23082017 134442009Untitled 23082017 134442010Untitled 23082017 134442011Untitled 23082017 134442012

 

 

Może Ci się również spodoba