KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY 2017.

braz ogródki przydomowe
braz ogródki przydomowe

                                                                           braz ogródki przydomowe

                                                                              Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kraśnik

                                                                                                  Nr 51, z dnia 23 maja 2017 r.

 

                                                             R E G U L A M I N

Gminnego Konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy 2017”.

 

 1. I.Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kraśnik.
 2. II.Cele konkursu:

Zachęcenie mieszkańców gminy do poprawy estetyki zabudowy, warunków higieniczno – sanitarnych i organizacji ogródków przydomowych oraz promowanie postaw ekologicznych, własnej inwencji twórczej. Kryteria oceny: ogólny porządek                     w ogrodzie – wrażenie estetyczne, dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw              i kwiatów jednorocznych i wieloletnich, część wypoczynkowo- ozdobna: trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, mała architektura ogrodowa, obiekty sanitarne- śmietnik, kompostownik, rękodzieło artystyczne w ogródku.

III.            Uczestnicy konkursu- mieszkańcy gminy Kraśnik.

IV.            Organizacja konkursu:

 1. 1.W konkursie mogą brać udział właściciele posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik.
 2. 2.Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika                  w terminie do 10 czerwca 2017 r.

– pisemne na adres: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik;

– lub telefoniczne pod nr telefonu: 81 884 35 84 lub sekretariat UG, tel. 81 884 34 27, E- mail: sekretariat@gminakraśnik.pl

 1. 3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy Kraśnik oraz ich małżonkowie.
 2. V.Ważne terminy:
  1. 1.Powołana przez Wójta Gminy Komisja konkursowa dokona oceny ogródków terminie do 19 czerwca 2017 r.
  2. 2.Komisja wytypuje jeden lub dwa ogródki do etapu powiatowegoz regulaminem Konkursu Powiatowego.
  3. 3.Ogłoszenie wyników Gminnego Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu
   3 września 2017 r, podczas Dożynek Gminno- Powiatowych w Kraśniku.

VI.            Nagrody:

 1. 1.Za wyróżnione ogródki przyznane będą nagrody pieniężne i dyplomy.
 2. 2.Wysokość nagród wynosi :
  1. I.Miejsce – 500 zł,
  2. II.Miejsce – 300 zł,
  3. III.Miejsce – 200 zł.
 3. 3.Istnieje możliwość przyznania więcej niż jednej nagrody za poszczególne miejsca, w ramach posiadanych środków finansowych. Komisja może dokonać innego podziału nagród w ramach przyznanej kwoty na nagrody (1000 zł).
 4. VII.Zgłoszenie ogródka do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba