IFORMACJA dotycząca zgłaszania szkód mrozowych w 2017 roku

herb kraśnik

    W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniu 9-10 maja 2017 roku na terenie Gminy Kraśnik poszkodowani producenci rolni mogą składać oświadczenia o wysokości poniesionych szkód.

Oświadczenia prosimy składać do dnia 26.05.2017 roku  w godz. 800-1500 w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w pokoju nr 13 I piętro. Prosimy o zachowanie terminu składania wniosków.

Druki oświadczeń dostępne są w pok. Nr 13 oraz sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik lub do pobrania poniżej.

UWAGA BARDZO WAŻNE !!! Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby w tabeli były wpisane wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu składając oświadczenie.

Ponadto w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

OŚWIADCZENIE -_szacowanie_strat_rok_2017

 

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

Może Ci się również spodoba