Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu g. Kraśnik w 2017 roku

xxxxxxxxxxxx

 

 

Gmina Kraśnik informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gm. Kraśnik w 2017 rokujest dotowana na podstawie umowy nr 70/2017/D/OZ z dnia 27.03.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

xxxxxxxxxxxx

 

xxxxx

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba