Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

herb kraśnik

IN F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonych w Stróży – Kolonii, gm. Kraśnik, przeznaczonych do wydzierżawienia.

      Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik.

     Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dnia 27.03.2017 r. do 18.04.2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 – 15.30.

                                                                                                                           Wójt Gminy Kraśnik

Załączniki:

1. Zarządzenie pobierz *.pdf

2. Wykaz pobierz *.pdf

Może Ci się również spodoba